Det finns enstaka rapporter om att smittan kan överföras från människa till husdjur under vissa omständigheter men sannolikheten att det sker bedöms vara liten. Den pågående epidemin drivs av en smittspridning mellan människor.

I nuläget finns ingen information som talar för att covid-19 skulle kunna spridas av myggor. Det är ett luftvägsvirus som sprids via små och stora droppar från luftvägarna

Läs mer

SVA: Frågor och svar om SARS-CoV-2 hos djur