Rekommendationerna till vuxna och barn som handlar om att stanna hemma med symtom ändras den 1 november.

Från 1 november ändras också rekommendationerna för vem som ska testa sig och när.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

De förändringar som genomfördes den 29 september gäller fortfarande. Då togs bland annat begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort.

Nya rekommendationer från 1 november om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion

Utöver det som står nedan kan regioner och kommuner utforma lokala rutiner med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Rekommendationer till barn i förskoleåldern samt till alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret

Barn som inte börjat skolan samt alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret bör:

 • Stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Behöver som regel inte testa sig för covid-19

De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de:

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom

I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, fritidsaktiviteter och arbete.

Rekommendationer till alla vuxna, unga och barn från förskoleklass och äldre, som inte är fullvaccinerade

Alla från förskoleklass (från cirka 6 år) och äldre som inte är fullvaccinerade bör:

 • Stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Testa sig för covid-19 så snart som möjligt

Ovaccinerade som testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de:

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom

I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, aktiviteter och arbete.

Detta gäller för personer som testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen)

De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19 (länk). Detta ändras inte den 1 november.

Covid-19, patientinformation och förhållningsregler (Smittskyddsläkarföreningen.se)

De kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de:

 • stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
 • varit feberfria de två senaste dygnen
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom

Nya rekommendationer från 1 november om testning

Utöver det som står nedan kan regioner och kommuner utforma lokala rutiner med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Dessa personer rekommenderas testning

 • Alla barn från förskoleklass och äldre (från cirka 6 år), ungdomar och vuxna som inte är fullvaccinerade och har symtom kan vara tecken på covid-19.
  Om viruset och sjukdomen
 • Ovaccinerade personer rekommenderas även fortsatt testning efter resa till land utanför Norden, även om de inte har några symtom. De som har haft bekräftad covid-19 under det senaste halvåret samt barn under sex års ålder undantas.

Dessutom rekommenderas dessa grupper testning vid symtom även om de är fullvaccinerade:

 • Personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst
 • Äldre omsorgstagare på LSS-boenden
 • Personer som behöver vård eller behandling för symtom på covid-19
 • Hälso- och sjukvårdspersonal
 • Omsorgspersonal på SÄBO/hemtjänst samt personal på LSS-boenden med
 • Personer som får symtom efter resa i land utanför Norden

I smittspårningar är testningen mer omfattande, både av fullvaccinerade och av de som är ovaccinerade, se vidare i Vägledningen för smittspårning av covid-19.

Rekommenderas inte testning från 1 november

Dessa grupper rekommenderas att stanna hemma om de får symtom men behöver från 1 november inte testa sig:

 • Barn, unga och vuxna som är fullvaccinerade eller har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna och som inte ingår i någon av grupperna ovan.
 • Barn som inte börjat skolan (under cirka sex år)

Bakgrund till förändringarna

Åtgärderna mot covid-19 ska inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. De ska också ta hänsyn till barns bästa. En ökad vaccinationstäckning ger en minskad risk för allvarlig sjuklighet och smittspridning till och från fullvaccinerade personer. Därmed kan rekommendationerna anpassas så att fullvaccinerade generellt inte behöver testa sig vid symtom.

En rad grupper rekommenderas fortfarande testning till exempel på grund av att de är ovaccinerade, att de löper högre risk om de smittas eller för att de vistas nära äldre personer i riskgrupp.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd ändrades den 29 september

Dessa allmänna råd gäller även efter den 1 november.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

 • hålla avstånd till andra människor
 • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

Rekommendationen för de 6 år och äldre som inte är fullvaccinerade eller haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige oavsett om man har symtom har förlängts och gäller till och med den 31 december.

Information till skolor och förskolor

Från och med 29 september 2021 upphörde de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktade sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

Information om vad som gäller för skolverksamheterna

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19

Framöver behöver verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar.

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19

Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier

Rekommendationer som kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer gäller även efter den 29 september: Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier angående covid-19

Smittspårning av covid-19

Det är fortsatt viktigt med smittspårning och förhållningsregler till personer i hushåll där någon har covid-19.

Rekommendationer och vägledning om det gäller till och med den 31 oktober: Smittspårning av covid-19.

En uppdaterad vägledning kommer att publiceras till den 1 november.

Information till arbetsgivare

Även framöver har arbetsgivare ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen.

Information till arbetsgivare

Information om hälsoskyddstillsyn

Informationen om hur hälsoskyddstillsynen kan förebygga och minska risken för spridning av smittor som exempelvis covid-19 har uppdaterades den 29 september.

Information om miljö- och hälsoskyddstillsyn

Föreskrifter, rekommendationer och råd som togs bort den 29 september

 • Rekommendationen att om möjligt arbeta hemma
 • Rekommendation att avstå förvärvsarbete utanför hemmet för vissa riskgrupper för covid-19
 • Tidigare föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19 (HSLF-FS 2020:12) som gällt sedan april 2020
 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar (HSLF-FS 2021:2)
 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen (HSLF-FS 2020:37)

Läs mer