Krisinformation.se

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men webbplatsen är gemensam för alla myndigheter i Sverige.

Information om covid-19

Information om viruset corona på lättläst svenska

Teckenspråkstolkad och syntolkad information

Information om covid-19 på andra språk/Information about Covid-19 in other languages.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom.

Nationell telefonlinje

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska. Telefonnumret är: 08-123 680 00 och linjen är öppen vardagar kl. 09:00-15:00.

Telefonlinje för frågor om covid-19

Myndigheten för stöd till trossamfundet

Myndigheten för stöd till trossamfundets information om COVID-19 som är relevant för trossamfunden och deras församlingar.
Med anledning av det nya Coronaviruset - information om COVID-19 som är relevant för trossamfunden.

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/covid-19.

Trossamfundsledare talar om covid-19

Socialstyrelsen

Här hittar du samlad information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg

Information om covid-19 till personal inom socialtjänst inklusive affischer

Länsstyrelsen i Skåne

Affischer och filmer för köp­centrum och butiker

Visita

Informationskampanjen ”Safe to visit” med tre broschyrer med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell och campingplatser

Svensk handel

Svensk handel har kampanjen Välkommen in, en kampanj för en trygg och säker handel i tider av corona

Transportstyrelsen

Att tänka på vid flygresor

Sammanställning av vidtagna åtgärder under covid-19-pandemin inom svenskt flyg

Information som Transportstyrelsen har kopplat till sjöfart och covid-19.

Svensk sjöfart

Information om sjöfart och Corona

Informationsverige.se

Så skyddar du dig och andra från spridning av coronaviruset och covid-19, filmer på flera språk.

Regionernas och kommunernas kommunikationsstöd

Samlat informationsmaterial på olika språk som regioner och kommuner har delat för att fler ska kunna använda. Informationsmaterialet kan användas på webbplatser eller skrivas ut och sättas upp på mottagningar och liknande eller delas ut till allmänheten.

Regionernas material finns samlat här