Om coronavirus och smitta

 • Hur kan jag skydda mig själv och andra från att bli smittad?
  • Stanna hemma om du är sjuk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Berätta för någon vuxen om du inte mår bra.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta minst 20 sekunder varje gång. Du kan också använda handsprit.
  • Vi måste vara försiktiga när vi träffar personer som är äldre än 70 år och människor som redan har andra sjukdomar. De kan bli väldigt sjuka om de smittas. Det går bra att träffas utomhus om alla är friska och om ni inte är för nära varandra.
  • Om du nyser eller hostar, gör det i armvecket.
  • Om du träffar människor du inte bor med är det bra att hålla avstånd till dem.

  Uppdaterad: 2020-06-11 15:45

Testning

Oro

Föräldrar

Övriga frågor