Om coronavirus och smitta

  • Varför är det viktigt att tvätta händerna ofta?

    När man tvättar händerna noga en längre stund med tvål så dödar man viruset. Då minskar man risken att bli sjuk och att smitta andra. Om det inte finns tvål och vatten så är handsprit också jättebra.

    Uppdaterad: 2020-04-17 19:38

Testning

Oro

Föräldrar

Övriga frågor