Om coronavirus och smitta

  • Finns det vaccin mot det nya coronaviruset?

    Vaccin ger man till friska människor så att de inte ska bli sjuka. Det finns olika vacciner för många olika sjukdomar. Vi vet ännu inte när och om man kommer att vaccinera mot coronavirus i Sverige, men det är troligt att det kommer att ske under nästa år, 2021. I första hand är det då de som är äldre än 70 år, de som arbetar nära människor i vården som kan bli mycket sjuka av coronavirus och de människor som är i riskgrupper för svår sjukdom av coronavirus som vaccineras först. Vaccination är alltid frivillig. Vi vet ännu inte om barn och unga kommer att erbjudas vaccination mot coronavirus längre fram.

    Uppdaterad: 2020-09-09 12:18

Testning

Oro

Föräldrar

Övriga frågor