Om coronavirus och smitta

  • Finns det medicin mot coronavirus?

    Det finns ingen medicin mot coronavirus ännu. Men om man blir väldigt sjuk och hamnar på sjukhus kan man få hjälp. Om man har svårt att andas kan man till exempel få syrgas. Forskare över hela världen jobbar med att hitta en medicin som fungerar mot coronavirus.

    Uppdaterad: 2020-04-17 19:39

Testning

Oro

Föräldrar

Övriga frågor