Om coronavirus och smitta

  • Blir barn smittade och sjuka av coronavirus?

    De flesta kan bli smittade av coronavirus, även barn. Barn som smittas blir ofta bara lite förkylda och behöver vila. Få barn blir allvarligt sjuka.

    Uppdaterad: 2020-11-24 16:39

Testning

Oro

Föräldrar

Övriga frågor