Om coronavirus och smitta

Testning

Oro

 • Jag är orolig över det som händer nu och får lite panik nu när jag inte kan träffa mina kompisar och prata med dem. Vad kan jag göra?

  Det är ofta bra att sätta ord på sin oro. Försök att hålla kontakten med andra genom telefon eller videosamtal. Ring en kompis eller någon annan som du känner dig trygg med. Det går även bra att träffas utomhus om man håller avstånd till varandra.

  Om du känner dig stressad eller orolig är det också bra att prata med en vuxen du litar på. Det kan till exempel vara en förälder, en släkting, en tränare, lärare, eller din skolsköterska. Du som elev kan ta kontakt med din skolsköterska inom elevhälsan, även om ni har distansundervisning. Titta på din skolas webbplats eller informationskanal om du vill veta hur du kontaktar elevhälsan. Eller fråga en lärare.

  Information om elevhälsan på umo.se

  Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl. Hit kan du vända dig om du mår dåligt och behöver prata om din oro eller ångest.

  Stöd via chatt, mejl eller telefon (UMO)

  Uppdaterad: 2020-04-17 19:41

Föräldrar

Övriga frågor