Om coronavirus och smitta

Testning

Oro

Föräldrar

 • I tider av oro och osäkerhet påverkas barn på olika sätt. Barn kan vara oroliga för olika saker – att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är viktigt att vuxna ger barn trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om barn vill prata om det som händer i vårt samhälle.

  Att prata med barn om det nya coronaviruset

  • Var lyhörd och uppmärksam på barnet
   Utgå alltid från barnets tankar och funderingar. Lyssna och ställ frågor.
  • Informera lagom mycket
   Olika barn behöver olika mycket information. Ge ärliga svar på barnets frågor och var tydlig med att du som vuxen har och tar ett ansvar.
  • Lugna barnets eventuella oro
   Barns oro kan ta sig olika uttryck. Stärk barnets känsla av trygghet genom att ta reda på vad barnet tänker på. Svara på barnets frågor men hjälp också barnet att släppa tankar som oroar.
  • Våga prata om jobbiga saker
   Bemöt det som barnet är orolig över kan hända. Våga prata om det som är svårt även om du inte har alla svar på barnets funderingar.
  • Var trygg inför barnet
   Ta hand om dig själv och din egen eventuella oro så den inte överförs till barnet. Barn påverkas av vuxnas oro.
  • Ge barnet hopp
   Det är viktigt att berätta att det snart kommer att bli bättre. Det finns många vuxna som tar ansvar för att hitta lösningar som gör allt bra igen.
  • Och kom ihåg
   Uppmuntra till lek. Gör roliga saker ihop och uppmuntra leken. Även barn behöver en paus från det som pågår just nu. Behåll vardagliga rutiner. Försök göra tillvaron så vanlig som möjligt för barnet.

  Läs mer om vad du kan tänka på när du pratar med barn om coronaviruset:

  Att prata med barn om coronaviruset (BRIS)

  Bra att känna till om du är orolig för coronaviruset (Rädda barnen)

  Små barn och oro för coronavirus (BVC-podden)

  Möta barn och elevers oro (Skolverket.se)

  Uppdaterad: 2020-05-26 11:03

  Direktlänk till frågan

Övriga frågor