Om coronavirus och smitta

Oro

Föräldrar

Övriga frågor

  • Hur blir det med sommarlovet?

    Det är varje skola som fattar beslut om terminen behöver förlängas över sommarlovet. Skolan har möjlighet att göra detta om skolan behöver stänga och till exempel bedriva undervisning på distans. Kontakta din skola och fråga vad som gäller för er.

    Uppdaterad: 2020-05-05 12:17