Om coronavirus och smitta

Testning

 • Måste jag testa mig om jag känner mig sjuk?

  Det beror på hur gammal du är och på vilket sätt du är sjuk.
  Om du går i förskoleklass, årskurs 1-9, eller är i gymnasieålder bör du testa dig om du känner dig sjuk och har något eller några av symptomen nedan.

  • hosta
  • feber
  • halsont
  • svårt att andas (prata alltid med en vuxen vid andningsbesvär, ifall du behöver kontakta sjukvården)
  • ont i musklerna
  • rinnsnuva eller täppt i näsan
  • huvudvärk

  Ibland kan barn också få magbesvär som diarré och kräkningar som symptom på covid-19. Det är bra att veta att barn och unga vanligtvis inte blir lika sjuka som vuxna kan bli.

  De minsta barnen (förskoleålder) är oftare förkylda än äldre barn och vuxna. Då kan det vara svårare att avgöra om de barnen ska testas. För små barn kan det också vara obehagligt med testningen. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan provtagning. Om många är sjuka på en viss förskola eller i ett särskilt område kan det bli så att även yngre barn behöver testas för covid-19 för att stoppa smittan.

  En viktig anledning till att man testar skolbarn är att det är viktigt för barn och unga att gå i skolan och vara med i aktiviteter för att må bra. Om provet visar att man inte har covid-19 kan man snabbare återgå till att ”leva som vanligt.” En annan anledning till att man testar barn är att man kan stoppa spridningen av sjukdomen snabbare genom att hitta de som är sjuka.

  Uppdaterad: 2020-09-01 11:58

Oro

Föräldrar

Övriga frågor