Information om covid-19 till personal inom socialtjänst

Socialstyrelsen har tagit fram specifik information för olika verksamheter så som affischer för personal inom hemtjänsten, LSS-bostäder och äldreboende. Affischerna finns på olika språk och fler tillkommer efterhand.

Gå till toppen av sidan