Tabellen är giltig från och med den 1 juni 2021.

Tabell. Visar antal deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler.
VerksamhetMax antal besökare eller deltagareReglering
Allmän sammankomst Se bestämmelser för arrangemang. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser Max 8 personer. Begravning får alltid ha 20 oavsett kvadratmeterberäkning. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Arrangemang inomhus med anvisade sittplatser Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer. Dock max 50 personer. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser 1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta. Dock max 100 personer. (motionslopp 150). Begränsningsförordningen ochföreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Arrangemang utomhus med anvisade sittplatser Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer. Dock max 500 personer. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Badhus/badanläggning 1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.* Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Bioföreställning Se regler för arrangemang. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Butik 1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta. Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Djurpark 1 person per 20 kvadratmeter tillgänglig yta. Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Festlokal för privat fest 8 personer Begränsningsförordningen
Annat utrymme eller område inomhus för privat fest (kan t.ex. vara en buss, en båt eller ett tält) 8 personer Begränsningsförordningen
Fest, privat i hem Större fester bör undvikas och utomhus är att föredra framför inomhus. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler. Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar
Fest, privat i trädgård Större fester bör undvikas och utomhus är att föredra framför inomhus. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler. Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar
Flygplan Ingen begränsning Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar
Flygplats Ingen begränsning Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar
Frisör- och skönhetssalong 1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta. Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Galleria och köpcentrum Ingen begränsning i allmänna utrymmen. Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Grundskola, förskola Ingen begränsning
Gym 1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.* Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Gymnasieskola Ingen begränsning
Hotell och vandrarhem Ingen begränsning Restauranger och kaféer i lokalerna omfattas av samma bestämmelser som andra restauranger.
Idrottsplats Ingen begränsning. Arrangemang på idrottsplatsen omfattas av ordningslagen och begränsningsförordningen. Se arrangemang ovan.
Idrottstävlingar inomhus och utomhus Se bestämmelser för arrangemang Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Kafé Ingen övre gräns, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap. Storleken på ett sällskap är begränsad till 4 personer. Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Kollektivtrafikfordon lokal trafik (buss, båt, tåg) Ingen begränsning -
Kollektivtrafikfordon långväga trafik (buss, båt, tåg, linjer över 150 km) Max hälften av färdmedlets sittplatser. Begränsningsförordningen.
Konferensanläggning Ingen begränsning Arrangemang på konferensanläggningen omfattas av ordningslagen och begränsningsförordningen. Se arrangemang ovan.
Konsertlokal Se bestämmelser för arrangemang. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd och särskilda begränsningar.
Kollektivtrafikstation Ingen begränsning Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar
Kontor Ingen begränsning. Folkhälsomyndigheten uppmanar till hemarbete för den som kan. Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar
Lokal för religionsutövning (kyrka, moské, med mera) Se bestämmelser för arrangemang. Gudstjänst, bönemöte eller annan sammankomst för religionsutövning omfattas av ordningslagen, begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Marknad utomhus Ingen begränsning. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd och särskilda begränsningar.
Marknad inomhus 1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd och särskilda begränsningar.
Motionslopp (utomhus) 150 personer Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Museum och konsthall 1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.* Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Nattklubb, diskotek inomhus och utomhus. Se bestämmelser för arrangemang. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Nöjespark 1 person per 20 kvadratmeter tillgänglig yta. Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Offentliga lokaler (bibliotek med mera) Ingen begränsning -
Offentlig tillställning Se bestämmelser för arrangemang -
Restaurang Ingen övre gräns, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap. Storleken på ett sällskap är begränsad till 4 personer. Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Sportanläggning, idrottshall 1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.* Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar. Arrangemang på sportanläggningen omfattas av ordningslagen och begränsningsförordningen. Se arrangemang ovan.
Sportarena inomhus Se regler för arrangemang Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Sportarena utomhus Se regler för arrangemang. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Teaterföreställning inomhus Se regler för arrangemang. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Teaterföreställning utomhus Se regler för arrangemang. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Temapark 1 person per 20 kvadratmeter tillgänglig yta. Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Universitet, högskola, folkhögskola Ingen begränsning. Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar.
Varuhus 1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta. Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Vård- och tandvårdsinrättning Ingen begränsning -
Vänthall för kollektivtrafik Ingen begränsning -

*Begränsningen gäller inte om alla besökare är på plats i undervisningssyfte.

Läs mer