Personer som är 70 år och över, rekommenderas att vara extra noga med att följa råden och undvika nära kontakter.

Resa inom Sverige

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik.

Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör om möjligt undvikas. Du kan dock använda kollektivtrafik vid resor till arbete eller sjukvård om du inte har något annat alternativ. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Följ alltid de allmänna råden om hur du skyddar dig själv och andra, även när du är på resa. Kom ihåg att hålla avstånd till andra resenärer och tvätta alltid händerna efter resa. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Läs webbsidor hos de företag som sköter trafiken. Företagen kan ha särskilda rutiner och anpassningar i verksamheten.

På krisinformation.se finns samlad information om kollektivtrafiken

Hotell, vandrarhem och campingplatser

Hotell, vandrarhem och campingplatser bör erbjuda alternativa lösningar till köer vid incheckningen eller anvisa hur långt avstånd gästerna ska ha mellan varandra.

Hotell, vandrarhem och campingplatser bör också se till att personal och besökare har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten samt erbjuda handsprit.

Om verksamheten har en restaurang, bar, ett café eller liknande, kan dessa omfattas av reglerna för serveringsställen och står då under tillsyn av kommunen.

Resa utomlands

Det är Utrikesdepartementet (UD) som avråder från resor till andra länder.
Besök UD:s webbplats för att få den senaste informationen om resor till utlandet, samt information om aktuella händelser i utlandet.

Vi på Folkhälsomyndigheten ger inte reserekommendationer för enskilda personer eller grupper.

Här finns UD:s reseinformation

Reseintyg

Vissa länder kräver ett intyg på att du inte har covid-19 för att du ska kunna resa in i landet. Andra länder kräver ett intyg för att deras medborgare ska kunna återvända hem igen utan att behöva sitta i karantän.

Vi har samlat de digitala vårdgivare som har angett att de kan erbjuda testning för reseintyg för dig som ska resa utomlands eller för turister som ska resa hem igen.

Här finns en lista på var du kan testa dig för ett reseintyg

Idrott

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan så ägna dig gärna åt idrott och träning. Du har samma ansvar som tidigare att hålla avståndet och vidta andra åtgärder för att stoppa smittan.

Här kan du läsa mer om idrott, träning, matcher och cuper

Evenemang

Arrangörer av olika typer av evenemang ansvarar för att bedöma risker och anpassa verksamheten för att förebygga smittspridning.

Du bör avstå från att delta i större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.

Läs mer om begravningar på Svenska kyrkans webbplats

Läs mer om körverksamhet

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster

Checklista för evenemang och serveringsställen