• För att minska spridningen av viruset används olika åtgärder som begränsar kontakten mellan människor. Därför uppmanar vi de som kan att arbeta hemifrån, undvika resor och folksamlingar. Äldre uppmanas att begränsa sina nära kontakter med andra och att stanna hemma om det är möjligt.

    När vi minskar fysisk kontakt med andra kan det leda till att vi känner oss ensamma, nedstämda eller oroliga. Vi kan också känna oss oroliga och rädda för att bli smittade av viruset eller att någon av våra närstående ska smittas. Förändringar i samhället som den pågående pandemin för med sig, kan hos många skapa oro och frustration och känslorna förstärks ofta av att vi inte vet hur situationen kommer att utvecklas. Då är det bra att komma ihåg att situationen är övergående.

    Oro behöver inte bara vara negativt. Oron kan få oss att bli mer vaksamma så att vi lättare kan ta till oss information och rekommendationer. Det kan till exempel handla om att vi tänker till en extra gång innan vi besöker en äldre släkting, att vi är mer uppmärksamma på symptom och väljer att stanna hemma när vi känner oss sjuka.

    Uppdaterad: 2020-03-30 14:03

    Direktlänk till frågan