Vid resor och tillfällig vistelse på annan ort

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, dvs. att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra. Undersök på förhand vilka regler och rekommendationer som gäller på ditt resmål. Har du symtom som kan bero på covid-19 bör du inte resa alls. Du bör även begränsa nya nära kontakter och umgås i en mindre krets under resan och på resmålet.

Det är viktigt att du planerar för att kunna ta hand om dig själv om du skulle bli sjuk på ditt resmål. Blir du sjuk på annan ort bör du testa dig, isolera dig och stanna kvar där du befinner dig tills du är frisk igen, eller ta dig hem själv på ett säkert sätt, med minsta möjliga risk för att smitta andra. Tänk också igenom vad du gör om någon i sällskapet blir sjuk.

Undersök vad som gäller för din resa innan du reser genom att kontakta researrangören och ditt försäkringsbolag.

Vid inrikes resor

Tänk på att spridningen av covid-19 är svårt att förutsäga och kan förändras på den ort du reser till. Därför kan lokala restriktioner införas med kort varsel. Det kan påverka dina möjligheter att resa hem. Behöver du stanna borta längre än planerat kan du behöva ordna med boende under den förlängda vistelsen samt transport hem.

Följ de regionala rekommendationer som gäller på ditt resmål, t.ex. genom att läsa lokalnyheter eller den regionala smittskyddsläkarens webbsida. På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information om rekommendationer i olika regioner. Varje resenär bör även följa de råd och anvisningar som ges på plats från researrangören och de som tillhandahåller login, t.ex. det hotell du bor på.

Vid utrikes resor

Sök i första hand information om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD). På ambassadernas webbplats Sweden Abroad finns information om bestämmelser i olika länder. UD:s app resklar gör det enklare att hålla koll på vad som gäller på ditt resmål.

Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet och följa de lokala myndigheternas råd och anvisningar på plats. Tänk på att reserestriktioner kan införas med kort varsel vilket kan påverka dina möjligheter att resa hem. Mer information om smittspridningen på resmålet hittar du på de lokala myndigheternas webbplats. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige testar sig för covid-19, testar sig ytterligare en gång fem dagar efter hemresan och stannar hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället men du ska alltid följa de råd och rekommendationer som gäller för alla. Planera därför för att kunna stanna hemma efter inresa till Sverige.

Världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) redovisar också data om smittspridningen i världen.

Om du blir sjuk när du är utomlands eller innan du ska resa

Res endast om du är helt symtomfri. Är du utomlands när du blir sjuk, följ de lokala anvisningarna för när du betraktas som frisk. Beroende på vilka regler som gäller i det land du besöker, finns risken att du blir nekad hemresa vid t.ex. symtom på covid-19, ett positivt PCR-test eller om du har umgåtts med någon som har testat positivt.

Inresa till Sverige från utlandet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige testar sig för covid-19 och testar sig ytterligare en gång fem dagar efter ankomsten. Stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället men du ska alltid följa de råd och rekommendationer som gäller för alla. Regeringen kan införa inreseförbud och vidta andra åtgärder som begränsar möjligheten att resa till Sverige. För utländska medborgare gäller att de måste kunna visa upp ett negativt test för covid-19, som är max 48 timmar gammalt, för att få resa in i Sverige.

Flygresor

International Air Transport Association (IATA) ställer krav på munskydd vid flygresor. Kontakta det flygbolag du planerar att resa med, för att få veta vilka regler det har om munskydd.

Om du använder munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd och att det används på rätt sätt. På WHO:s webbplats finns information och bilder som visar hur ett munskydd ska användas.

Reseintyg

Flera länder kräver ett intyg som visar att du inte har covid-19, för att du ska kunna resa in i landet. Andra länder kräver ett intyg för att deras medborgare ska kunna återvända hem utan att behöva sitta i karantän.

Folkhälsomyndigheten utför inte några tester och har inte heller möjlighet att lämna information eller en rekommendationer om privata vårdaktörer.

Att tänka på när du är utomlands

Även utomlands kan du följa svenska myndigheters generella rekommendationer för att motverka smittspridning: håll avstånd, träffa inte andra om du blir sjuk och var noga med handhygienen.

Smittspridningen av covid-19 i ett land kan förändras snabbt. Du bör därför på förhand planera för en försämrad situation där möjligheterna att resa hem påverkas. Det kan också finnas olika krav på testning och karantän inför en hemresa. Kraven kan förändras under tiden du vistas i landet. Behöver du stanna borta längre än planerat kan du själv behöva ordna med boende och ny transport hem. Om du har en nära förestående resa bör du ta kontakt med din researrangör och ditt försäkringsbolag om du har frågor om av- eller ombokning och vad som gäller för dig.

Smittspridning ombord på ett kollektivt transportmedel i internationell trafik (till exempel flyg och fartyg) kan leda till att hela transportmedlet sätts i karantän vid gränsövergångar efter beslut av lokala myndigheter. Att exempelvis ett kryssningsfartyg sätts i karantän kan innebära att du som resenär inte har möjlighet att lämna fartyget.

Läs mer