Följande typer av test för covid-19 är godkända: Antigentest, PCR-test, LAMP-test och TMA-test. Antigentest finns i form av snabbtester för pågående covid-19-infektion, och är vanligen det test som benämns snabbtest.

Följande uppgifter måste finnas på intyget för att det ska vara giltigt:

  • Namnet på den som har testats
  • Tidpunkt för provtagningstillfället
  • Vilken typ av test som har utförts. Det måste vara ett antigentest, PCR-test, LAMP-test eller TMA-test
  • Testresultatet
  • Namn, telefonnummer och adress till utfärdaren av intyget eller till laboratoriet som har genomfört testet.

Uppgifterna ska klart framgå på svenska, engelska, norska, danska eller franska.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och att undvika kontakter i sju dagar. Det gäller oavsett om man omfattas av kravet på att uppvisa negativt covid-19-test innan inresa eller inte.

Läs mer: