I sommar gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Nu kan symtomfria personer resa inom Sverige. Samtidigt behöver vi fortsätta att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning, precis som tidigare. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt, både under resan och på ditt resmål. Undvik också att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19. Det är fortsatt förbud mot trängsel på barer och kaféer. Det är också fortsatt förbud mot besök på äldreboenden. Personer som är 70 år och över, rekommenderas även under sommaren att vara extra noga med att följa råden och undvika nära kontakter.

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör om möjligt undvikas. Du kan dock använda kollektivtrafik vid resor till arbete eller sjukvård om du inte har något annat alternativ. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Om smittspridningen skulle öka, så kan Folkhälsomyndighetens råd för resande inom Sverige komma att förändras.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd inför sommarens resor

Allmänna färdmedel som tåg, buss, taxi eller båt

Följ alltid de allmänna råden om hur du skyddar dig själv och andra, även när du är på resa. Kom ihåg att hålla avstånd till andra resenärer och tvätta alltid händerna efter resa. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Läs webbsidor hos de företag som sköter trafiken. Företagen kan ha särskilda rutiner och anpassningar i verksamheten.

På krisinformation.se finns samlad information om kollektivtrafiken

Badplatser och hamnar

Kom ihåg att du ska hålla avstånd till andra på stränder, badplatser och hamnar. På badplatser och på andra platser där många människor samlas, är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning. Vi bedömer däremot att smitta via badvatten är osannolik.

Här kan du läsa mer om bad och badplatser (PDF, 256 kB)

Idrott

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan så ägna dig gärna åt idrott och träning under sommaren. Du har samma ansvar som tidigare att hålla avståndet och vidta andra åtgärder för att stoppa smittan.

Här kan du läsa mer om idrott, träning, matcher och cuper

Läger

Du som ansvarar för kollo och liknande lägerverksamheter måste se till att minska risken för att covid-19 sprids och följa de regler som finns.

Här kan du läsa mer om kollo och lägerverksamhet

Evenemang

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare är förbjudna även under sommaren. Arrangörer av olika typer av evenemang ansvarar för att bedöma risker och anpassa verksamheten för att förebygga smittspridning.

Du bör avstå från att delta i större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – även under sommaren.

Här finns ett verktyg för att bedöma risker för smittspridning och du kan läsa mer om vad som gäller för tillställningar och sammankomster

Reseavrådan UD

Det är Utrikesdepartementet (UD) som avråder från resor till andra länder.

Läs mer om UD:s reseinformation på regeringens webbplats

Värmebölja

Sommaren 2020 kan värmeböljor komma att innebära en ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation. Beredskap för värmebölja behövs för att minimera hälsoeffekterna av värmestress i befolkningen.

Så förbereder du för en sommar med både covid-19 och värmebölja

Länkar till mer information från Folkhälsomyndigheten

Det här kan du som privatperson göra för att bromsa smittan

Det här kan du som har en verksamhet göra för att bromsa smittan

Det här gäller för krogar och caféer

Här finns filmer och informationsmaterial om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning. Vill du kan du ladda ned vårt material

På vår sida Frågor och svar om covid-19 hittar du mycket information

Affischen Hålla avstånd är riktad till barn och unga och kan skrivas ut och sättas upp på lämpliga ställen.

Länkar till andra myndigheter och organisationer:

Flera andra myndigheter och organisationer har information kring covid-19 och sommaren.

Krisinformation.se – sommaren under covid-19

Krisinformation.se - visiting Sweden during the covid-19 pandemic

Socialstyrelsen- samlad information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg

Visita har informationskampanjen ”Safe to visit” med tre broschyrer med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell och campingplatser

Svenska handel har Välkommen in, en kampanj för en trygg och säker handel i tider av corona

Svenska livräddningssällskapet, läs mer om strandvett och poolvett under Coronapandemin

Polisen: Information om bilträffar, bad, camping och midsommar

Transportstyrelsen: att tänka på vid flygresor

Transportstyrelsen: vidtagna åtgärder inom svenskt flyg

Transportstyrelsen: information kopplat till sjöfart och covid-19

Svensk sjöfart: information om sjöfart och Corona