Gällande åtgärder mot covid-19

Lyssna

För att begränsa spridningen av covid-19 tar Folkhälsomyndigheten beslut om åtgärder. Här beskrivs de viktigaste besluten kortfattat.

Till individer

Rekommendationer

  • Vaccinera dig. Gäller alla som är 50 år och äldre.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19

Testning av patienter och vissa omsorgstagare

Testning rekommenderas för patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvård och vissa omsorgsverksamheter.

Testning för covid-19

Till verksamheter

Åtgärder inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt med åtgärder för att minska risken för smittspridning. En god följsamhet till basala hygienrutiner och andra vårdhygieniska rutiner är grunden för att förebygga smittspridning. I tillägg till detta så är source control, testning vid symtom och smittspårning viktiga verktyg för att skydda de med störst risk för allvarliga konsekvenser av sjukdomen. Verksamheter kan också vid behov att använda av screening för att minska risken för introduktion av smitta. Åtgärderna behöver anpassas till regionala och lokala förutsättningar.

Information för personal inom vård och omsorg

Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19: Covid-19 (socialstyrelsen.se)