Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp. Enligt Socialstyrelsen finns även andra faktorer som kan öka risken för allvarlig covid-19, t.ex. fetma, högt blodtryck och diabetes. Gravida kvinnor utan särskilda riskfaktorer med lindriga symptom på luftvägsinfektion behöver generellt inte testa sig för covid-19. De som har kända riskfaktorer, eller svårare besvär från luftvägarna, bör kontakta sin läkare eller barnmorska för bedömning om det bör göras ett covid-19-test. För gravida som inte är vaccinerade rekommenderar vi att du är extra försiktig och noggrant följer våra allmänna råd under hela graviditeten för att inte bli sjuk i covid-19.

Vaccinera dig mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 rekommenderas starkt för gravida eftersom vaccinerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och därmed minskar risken för tidig förlossning.

Den som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd som övriga i befolkningen som blivit vaccinerade. Det innebär att du som är gravid har samma låga risk för allvarlig sjukdom som andra personer som också vaccinerat sig. Riskgrupper, inklusive gravida som är vaccinerade med två doser, kan följa samma rekommendationer som gäller för alla.

De allra flesta som blir sjuka i covid-19 utvecklar någon form av immunförsvar och får därmed ett skydd mot allvarlig sjukdom. Om du är gravid och har haft bekräftad covid-19, har du samma skydd som övriga personer som varit sjuka i covid-19. Vaccinationen mot covid-19 rekommenderas även om du tidigare haft sjukdomen.

Gravida och vaccination mot covid-19

Det här gäller för dig på arbetsplatsen

Gravida arbetstagare kan fortsätta arbeta under graviditeten, även med vård av covid-19-patienter, om inte den individuella riskbedömningen visar annat. En individuell riskbedömning ska alltid göras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare. Vaccinationsstatus hos den gravida är en faktor som tas med i den individuella riskbedömningen.

Graviditet och amning (Arbetsmiljöverket.se)

Frågor och svar om graviditetspenning med anledning av covid-19 finns på Försäkringskassans hemsida: Coronaviruset – det här gäller (Försäkringskassan.se)

Allmänna råd till enskilda och arbetsgivare: Gällande åtgärder mot covid-19

Om fostret och det nyfödda barnet

Forskning har visat på en mycket sällsynt men allvarlig komplikation där covid-19 kan ge skador på moderkakan. I några fall har skadorna lett till fosterdöd. Allt tyder på att vaccination mot covid-19 skyddar även mot denna sällsynta komplikation och hittills finns inga rapporter att gravida som vaccinerat sig mot covid-19 drabbats.

Nyfödda barn kan smittas med covid-19 men blir sällan allvarligt sjuka av viruset. Data visar att barn under sex månaders ålder kan få ett ännu bättre skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 om mamman har vaccinerats under graviditeten.

Barn kan inte bli smittade via bröstmjölk. Det nyfödda barnet behöver inte separeras från föräldrarna efter förlossningen på grund av risk för smitta. Covid-19 kan ändå påverka barnet om mamman blir så sjuk att hon tvingas föda för tidigt eller om du som nybliven förälder är så sjuk i covid-19 att det blir svårt för dig att ta hand om ditt barn.

Läs mer