Testningen kan utföras både med PCR-test och antikroppstest, som är laboratoriebaserade metoder för att upptäcka en pågående infektion respektive en genomgången infektion.

Syftet med den här sammanställningen är att följa hur testningen utvecklas nationellt såväl som på regionnivå. Ett högre eller lägre antal testade individer är inte ett mått på hur mycket laboratorierna har kapacitet att testa. Det finns många faktorer som påverkar testningen i olika regioner, t.ex. hur smittspridningen ser ut och hur många som bor i just den regionen.

I tabell 1 nedan redovisas hur många individer som har testats för covid-19 med PCR-test och respektive antikroppstest i hela Sverige, vecka för vecka, till och med vecka 26. Därefter redovisas istället antalet genomförda test.

Tabell 1: Antalet testade individer i Sverige per vecka
VeckaPCR-testAntikroppstest
vecka 26 75 151 55 768
vecka 25 61 842 50 887
vecka 24 60 296
vecka 23 47 080
vecka 22 36 466
vecka 21 28 986
vecka 20 33 003
vecka 19 29 129
vecka 18 28 802
vecka 17 24 560
vecka 16  20 233
vecka 15 19 880
vecka 14 17 783
vecka 13 12 349
vecka 12 10 404
vecka 11 8 990
vecka 10 4 302
vecka 9 752
vecka 8 29
Totalt antal tester sedan analysstart 520 208 106 655

Figur 1. Graf över totalt antal individer testade med PCR-test i Sverige per vecka

Figur 1. Graf över totalt antal testade individer i Sverige per vecka