Figur 1. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 vecka 22

Stapeldiagram som visar antal individer som provtagits för covid-19 per region vecka 22

Figur 1. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats för covid-19 vecka 22

Stapeldiagram som visar antal individer per 100 000 invånare per region som testats för covid 19 vecka 22