Figur 1. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 vecka 23

Stapeldiagram som visar antal individer per region som testats för covid-19

Figur 2. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats för covid-19 vecka 23

Stapeldiagram som visar antal individer per 100 000 invånare per region som testats för covid 19 vecka 23