Tabell 1: Antal individer per region som testats för pågående infektion av covid-19 under vecka 24
RegionTestade individer
vecka 24
Testade individer
per 100 000 invånare
Blekinge 732 459
Dalarna 1 234 429
Gotland 313 524
Gävleborg 1 978 688
Halland 1 556 466
Jämtland/
Härjedalen
1 062 812
Jönköping 3 769 1 037
Kalmar 550 224
Kronoberg 1 198 595
Norrbotten 3 531 1 412
Skåne 4 767 346
Stockholm 10 187 429
Sörmland 972 327
Uppsala 1 755 457
Värmland 1 032 365
Västerbotten 1 393 513
Västernorrland 1 416 577
Västmanland 1 918 695
Västra Götaland 16 929 981
Örebro 1 402 460
Östergötland 2 211 475

Figur 1. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 vecka 24

Figur 2. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 vecka 24

Figur 2. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats för covid-19 vecka 24

Figur 3. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats för covid-19 vecka 24