Tabell 1: Antal individer per region som testats för pågående infektion av covid-19 under vecka 25
RegionTestade individer
vecka 25
Testade individer
per 100 000 invånare
Blekinge 607 380
Dalarna 952 311
Gotland 387 648
Gävleborg 1 742 606
Halland 1 259 377
Jämtland/
Härjedalen
798 610
Jönköping 4 439 1 221
Kalmar 520 212
Kronoberg 663 329
Norrbotten 5 132 2 052
Skåne 4 982 362
Stockholm 13 731 578
Sörmland 1 265 425
Uppsala 2 082 543
Värmland 968 343
Västerbotten 984 362
Västernorrland 1 490 607
Västmanland 1 784 647
Västra Götaland 13 080 758
Örebro 1 267 416
Östergötland 2 194 417
Övriga 1 477

Figur 1. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 vecka 25

Figur 2. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 vecka 23

Figur 2. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats för covid-19 vecka 25

Figur 3. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats för covid-19 vecka 23