Tabell 2: Antal individer per region som testats för pågående infektion av covid-19 under vecka 26
RegionTestade individer
vecka 26
Testade individer
per 100 000 invånare
Blekinge 467 293
Dalarna 1 411 490
Gotland 484 811
Gävleborg 2 275 792
Halland 3 271 980
Jämtland/
Härjedalen
1 103 843
Jönköping 5 139 1 413
Kalmar 1 148 468
Kronoberg 575 285
Norrbotten 7 250 2 899
Skåne 5 434 394
Stockholm 15 075 634
Sörmland 1 673 562
Uppsala 3 568 930
Värmland 1 461 517
Västerbotten 1 184 436
Västernorrland 1 543 629
Västmanland 2 003 726
Västra Götaland 15 343 889
Örebro 1 155 379
Östergötland 2 391 514
Övriga 1 218

Figur 1. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 med PCR-test vecka 26

Figur 2. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 vecka 26

Figur 2. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats med PCR-test för covid-19 vecka 26

Figur 3. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats för covid-19 vecka 26

Figur 3. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 med antikroppstest vecka 26

Figur 4. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 med antikroppstest vecka 26

Figur 4. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats med antikroppstest för covid-19 vecka 26

Figur 5. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats med antikroppstest för covid-19 vecka 26