Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-01-12.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 1 414 394 428 687

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-01-12.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 1 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-01-12.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 4 566 969 3 541 56
Dalarna 18 266 4 265 13 460 541
Gotland 2 444 544 1 894 6
Gävleborg 11 619 2 649 8 750 220
Halland 22 113 6 182 15 931 0
Jämtland/ Härjedalen 8 244 2 406 5 380 458
Jönköping 12 138 3 868 8 031 239
Kalmar 9 860 1 919 7 769 172
Kronoberg 8 447 2 207 6 100 140
Norrbotten 7 454 1 939 5 500 15
Skåne 51 994 17 796 32 880 1 318
Stockholm 93 146 37 296 54 884 966
Sörmland 14 904 3 481 11 312 111
Uppsala 12 720 4 372 8 237 111
Värmland 13 335 3 161 9 966 208
Västerbotten 15 928 2 589 12 863 476
Västernorrland 7 195 2 055 5 031 109
Västmanland 11 615 2 943 8 464 208
Västra Götaland 56 166 25 860 30 060 246
Örebro 15 581 3 485 12 094 2
Östergötland 12 995 3 402 9 573 20
Övriga 3 664 0 3 652 12
Riket 414 394 133 388 275 372 5 634

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 1. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-01-12.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 52

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 1 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-01-12.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 2 782
Örebro 5 098
Västra Götaland 3 238
Västmanland 4 191
Västernorrland 2 942
Västerbotten 5 830
Värmland 4 714
Uppsala 3 275
Sörmland 4 978
Stockholm 3 894
Skåne 3 742
Norrbotten 2 986
Kronoberg 4 176
Kalmar 4 008
Jönköping 3 325
Jämtland/ Härjedalen 6 286
Halland 6 567
Gävleborg 4 041
Gotland 4 065
Dalarna 6 350
Blekinge 2 871
Riket 3 993

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-01-12.

Stapeldiagram över antal testade vecka 1 för pågående infektion per region