Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 1 207 432 213 328 18 824 19 277
vecka 53 198 691 204 547 22 181 22 242
vecka 52 232 114 238 815 26 885 27 057
vecka 51 299 447 306 750 43 137 43 206
vecka 50 270 944 277 508 37 216 37 388

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 1 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 3 256 817 2 387 52
Dalarna 6 159 695 5 403 61
Gotland 1 057 160 893 4
Gävleborg 7 318 1 317 6 001 0
Halland 9 768 2 129 7 625 14
Jämtland/ Härjedalen 3 758 398 3 338 22
Jönköping 6 858 1 430 5 419 9
Kalmar 5 399 1 114 4 278 7
Kronoberg 3 880 1 056 2 795 29
Norrbotten 3 233 541 2 670 22
Skåne 34 118 9 912 23 863 343
Stockholm 35 175 6 002 28 809 364
Sörmland 6 993 843 6 110 40
Uppsala 7 247 1 158 6 078 11
Värmland 4 235 445 3 704 86
Västerbotten 7 537 675 6 815 47
Västernorrland 4 656 699 3 930 27
Västmanland 6 298 1 115 5 093 90
Västra Götaland 36 732 6 969 29 539 224
Örebro 5 954 864 5 087 3
Östergötland 6 033 1 424 4 602 7
Övriga 1 768 0 1 765 3
Riket 207 432 39 763 166 204 1 465

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 1. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 1 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 101 4 97 0
Dalarna 158 57 93 8
Gotland 10 3 7 0
Gävleborg 215 70 140 5
Halland 401 95 306 0
Jämtland/ Härjedalen 206 26 169 11
Jönköping 288 60 228 0
Kalmar 218 52 158 8
Kronoberg 506 135 371 0
Norrbotten 216 86 130 0
Skåne 1 328 570 758 0
Stockholm 9 954 4 190 5 581 183
Sörmland 338 83 255 0
Uppsala 440 149 282 9
Värmland 618 8 609 1
Västerbotten 479 183 296 0
Västernorrland 679 266 413 0
Västmanland 341 92 243 6
Västra Götaland 1 836 613 1 202 21
Örebro 283 129 154 0
Östergötland 187 54 133 0
Övriga 22 4 18 0
Riket 18 824 6 929 11 643 252

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 1. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 1 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 009 182
Blekinge 2 049 63
Dalarna 2 139 55
Gotland 1 771 17
Gävleborg 2 546 75
Halland 2 926 120
Jämtland/ Härjedalen 2 873 157
Jönköping 1 886 79
Kalmar 2 200 89
Kronoberg 1 926 251
Norrbotten 1 293 86
Skåne 2 476 96
Stockholm 1 480 419
Sörmland 2 350 114
Uppsala 1 889 115
Värmland 1 500 219
Västerbotten 2 774 176
Västernorrland 1 898 277
Västmanland 2 283 124
Västra Götaland 2 128 106
Örebro 1 953 93
Östergötland 1 296 40

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer, från vecka 27 för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer, vecka 8-26, 2020

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19