Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 10 270 763 277 279 20 009 20 039

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 10 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 562 187 2 345 30
Dalarna 9 307 797 8 431 79
Gotland 1 160 67 1 093 0
Gävleborg 9 625 1 415 8 139 71
Halland 11 489 1 618 9 779 92
Jämtland/ Härjedalen 5 862 359 5 474 29
Jönköping 10 254 1 509 8 683 62
Kalmar 5924 616 5 294 14
Kronoberg 3 669 233 3 418 18
Norrbotten 5 167 859 4 293 15
Skåne 29 526 2 404 26 841 281
Stockholm 57 879 7 747 49 251 881
Sörmland 9 172 731 8 402 39
Uppsala 15 528 950 14 550 28
Värmland 6 978 640 6 302 36
Västerbotten 12 006 799 11 111 96
Västernorrland 4 452 511 3 912 29
Västmanland 7 862 562 7 238 62
Västra Götaland 41 802 5 097 36 620 85
Örebro 7 933 714 7 218 1
Östergötland 9 159 972 8 187 0
Övriga 3 447 0 3 435 12
Riket 270 763 28 787 240 016 1 960

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 10. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 10 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 172 13 159 0
Dalarna 299 98 198 3
Gotland 42 11 30 1
Gävleborg 254 99 150 5
Halland 675 258 417 0
Jämtland/ Härjedalen 115 20 85 10
Jönköping 376 164 212 0
Kalmar 417 135 277 5
Kronoberg 594 207 387 0
Norrbotten 56 14 42 0
Skåne 900 405 494 1
Stockholm 10 166 4 060 6 020 86
Sörmland 322 91 229 2
Uppsala 413 149 239 25
Värmland 34 10 23 1
Västerbotten 772 161 584 27
Västernorrland 77 36 41 0
Västmanland 230 79 147 4
Västra Götaland 3 425 1 627 1 709 89
Örebro 160 60 99 1
Östergötland 450 77 373 0
Övriga 60 32 27 1
Riket 20 009 7 806 11 942 261

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 10. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 10 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 1 605 108
Dalarna 3 232 104
Gotland 1 944 70
Gävleborg 3 349 88
Halland 3 441 202
Jämtland/ Härjedalen 4 481 88
Jönköping 2 820 103
Kalmar 2 414 170
Kronoberg 1 821 295
Norrbotten 2 066 22
Skåne 2 143 65
Stockholm 2 435 428
Sörmland 3 083 108
Uppsala 4 047 108
Värmland 2 471 12
Västerbotten 4 418 284
Västernorrland 1 815 31
Västmanland 2 850 83
Västra Götaland 2 422 198
Örebro 2 603 52
Östergötland 1 968 97
Riket 2 622 194

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer