Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 11 303 385 312 091 17 271 17 374

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 11 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 990 218 2 745 27
Dalarna 10 388 930 9 408 50
Gotland 1 225 69 1 155 1
Gävleborg 9 249 1 432 7 766 51
Halland 12 874 1 793 11 012 69
Jämtland/ Härjedalen 7 103 435 6 620 48
Jönköping 11 447 1 846 9 514 87
Kalmar 6 433 847 5 561 25
Kronoberg 3 910 329 3 540 41
Norrbotten 6 703 949 5 719 35
Skåne 34 169 2819 31 031 319
Stockholm 61 493 8 351 52 693 449
Sörmland 10 670 1 006 9 583 81
Uppsala 13 308 1 345 11 945 18
Värmland 7 218 785 6 399 34
Västerbotten 12 532 799 11 681 52
Västernorrland 4 857 653 4 182 22
Västmanland 8 057 614 7 383 60
Västra Götaland 56 232 5 796 50 361 75
Örebro 9 030 885 8 144 1
Östergötland 9 641 1 181 8 460 0
Övriga 3 856 0 3 845 11
Riket 303 385 33 082 268 747 1 556

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 11. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 11 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 149 15 134 0
Dalarna 163 70 89 4
Gotland 33 7 26 0
Gävleborg 261 90 170 1
Halland 734 289 445 0
Jämtland/ Härjedalen 56 9 38 9
Jönköping 430 196 234 0
Kalmar 108 26 74 8
Kronoberg 515 170 345 0
Norrbotten 39 19 20 0
Skåne 520 233 287 0
Stockholm 9 111 3 659 5 363 89
Sörmland 310 101 209 0
Uppsala 146 30 111 5
Värmland 27 8 18 1
Västerbotten 628 147 461 20
Västernorrland 83 37 46 0
Västmanland 331 57 271 3
Västra Götaland 2 710 1 263 1 370 77
Örebro 598 266 332 0
Östergötland 232 36 196 0
Övriga 87 34 51 2
Riket 17 271 6 762 10 290 219

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 11. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 11 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 1 873 93
Dalarna 3 607 57
Gotland 2 052 55
Gävleborg 3 218 91
Halland 3 856 220
Jämtland/ Härjedalen 5 430 43
Jönköping 3 148 118
Kalmar 2 621 44
Kronoberg 1 941 256
Norrbotten 2 680 16
Skåne 2 480 38
Stockholm 2 587 383
Sörmland 3 586 104
Uppsala 3 468 38
Värmland 2 556 10
Västerbotten 4 612 231
Västernorrland 1 980 34
Västmanland 2 921 120
Västra Götaland 3 258 157
Örebro 2 963 196
Östergötland 2 071 50
Riket 2 938 167

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.