Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 12 329 080 339 921 20 224 20 264

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 12 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 3 260 292 2 948 20
Dalarna 11 346 1 110 10 110 126
Gotland 1 340 113 1 226 1
Gävleborg 10 168 1 573 8 496 99
Halland 16 968 2 190 14 681 97
Jämtland/ Härjedalen 6 993 359 6 556 78
Jönköping 12 800 1 947 10 734 119
Kalmar 8 525 1 275 7 189 61
Kronoberg 4 257 338 3 866 53
Norrbotten 5 028 661 4 361 6
Skåne 36 551 3 417 32 576 558
Stockholm 66 258 9 072 56 683 503
Sörmland 11 553 1 185 10 289 79
Uppsala 13 616 1 566 11 925 125
Värmland 8 503 872 7 575 56
Västerbotten 11 603 634 10 913 56
Västernorrland 5 881 812 4 936 133
Västmanland 9 312 782 8 446 84
Västra Götaland 60 495 7 294 52 936 265
Örebro 9 492 1 236 8 238 18
Östergötland 10 524 1 384 9 140 0
Övriga 4 607 0 4 586 21
Riket 329 080 38 112 288 410 2 558

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 12. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 12 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 161 10 151 0
Dalarna 116 22 89 5
Gotland 35 9 26 0
Gävleborg 262 89 171 2
Halland 776 292 484 0
Jämtland/ Härjedalen 41 7 29 5
Jönköping 500 219 281 0
Kalmar 51 14 35 2
Kronoberg 512 157 355 0
Norrbotten 36 12 24 0
Skåne 329 133 196 0
Stockholm 10 752 4 349 6 284 119
Sörmland 370 139 230 1
Uppsala 350 59 281 10
Värmland 31 5 25 1
Västerbotten 610 160 433 17
Västernorrland 76 32 44 0
Västmanland 288 82 198 8
Västra Götaland 3 945 1 894 1 902 149
Örebro 370 150 220 0
Östergötland 480 100 379 1
Övriga 133 65 64 4
Riket 20 224 7 999 11 901 324

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 11. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 12 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 2 043 101
Dalarna 3 940 40
Gotland 2 245 59
Gävleborg 3 538 91
Halland 5 083 232
Jämtland/ Härjedalen 5 346 31
Jönköping 3 520 138
Kalmar 3 473 21
Kronoberg 2 113 254
Norrbotten 2 010 14
Skåne 2 653 24
Stockholm 2 787 452
Sörmland 3 883 124
Uppsala 3 548 91
Värmland 3 011 11
Västerbotten 4 270 224
Västernorrland 2 397 31
Västmanland 3 376 104
Västra Götaland 3 505 229
Örebro 3 114 121
Östergötland 2 261 103
Riket 3 186 196

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.