Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-04-07.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 12 35 079 37 240

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-03-30.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 12 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-03-30.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 332 91 240 1
Dalarna 1 620 311 1 281 28
Gotland 94 26 68 0
Gävleborg 1 479 265 1 203 11
Halland 1 194 236 958 0
Jämtland/ Härjedalen 651 62 555 34
Jönköping 803 188 601 14
Kalmar 426 171 238 17
Kronoberg 649 194 451 4
Norrbotten 1 006 222 783 1
Skåne 2 952 568 2 384 0
Stockholm 5 893 787 5 075 31
Sörmland 1 648 299 1 345 4
Uppsala 1 341 356 985 0
Värmland 1 390 389 986 15
Västerbotten 1 830 218 1 579 33
Västernorrland 881 201 674 6
Västmanland 895 209 675 11
Västra Götaland 4 608 579 4 015 14
Örebro 1 215 357 858 0
Östergötland 982 273 707 2
Övriga 3 190 0 3 114 76
Riket 35 079 6 002 28 775 302

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 12. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-03-30.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 12.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 12 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-03-30.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 210
Örebro 398
Västra Götaland 266
Västmanland 323
Västernorrland 360
Västerbotten 670
Värmland 491
Uppsala 345
Sörmland 550
Stockholm 246
Skåne 212
Norrbotten 403
Kronoberg 321
Kalmar 173
Jönköping 220
Jämtland/ Härjedalen 496
Halland 355
Gävleborg 514
Gotland 156
Dalarna 563
Blekinge 209
Riket 338

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-03-30.

Stapeldiagram över antal testade vecka 12 för pågående infektion per region