Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 13 316 261 324 823 18 874 18 905

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 13 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 3 460 404 3 016 40
Dalarna 10 880 1 112 9 643 125
Gotland 1 186 99 1 082 5
Gävleborg 9 230 1 250 7 906 74
Halland 16 671 1 898 14 614 159
Jämtland/ Härjedalen 6 062 394 5 619 49
Jönköping 10 673 1 723 8 889 61
Kalmar 8 592 1 107 7 413 72
Kronoberg 3 535 327 3 174 34
Norrbotten 5 887 948 4 897 42
Skåne 31 803 3 250 28 158 395
Stockholm 72 311 9 726 62 080 505
Sörmland 11 637 1 359 10 278 0
Uppsala 13 594 1 843 11 700 51
Värmland 8 618 929 7 645 44
Västerbotten 9 443 472 8 923 48
Västernorrland 6 542 1 057 5 449 36
Västmanland 9 051 836 8 145 70
Västra Götaland 51 446 6 498 44 768 180
Örebro 9 967 1 569 8 385 13
Östergötland 11 276 1 580 9 696 0
Övriga 4 397 0 4 379 18
Riket 316 261 38 381 275 859 2 021

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 13. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 13 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 99 10 89 0
Dalarna 87 33 51 3
Gotland 5 3 2 0
Gävleborg 179 69 108 2
Halland 667 218 449 0
Jämtland/ Härjedalen 33 8 13 12
Jönköping 345 146 199 0
Kalmar 17 8 6 3
Kronoberg 392 127 265 0
Norrbotten 27 4 23 0
Skåne 274 131 143 0
Stockholm 11 161 4 734 6 339 88
Sörmland 371 126 245 0
Uppsala 251 27 212 12
Värmland 31 6 24 1
Västerbotten 315 80 228 7
Västernorrland 86 44 42 0
Västmanland 198 25 169 4
Västra Götaland 3 530 1 727 1 684 119
Örebro 291 154 137 0
Östergötland 435 76 359 0
Övriga 80 36 40 4
Riket 18 874 7 792 10 827 255

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 13. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 13 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 2 168 62
Dalarna 3 778 30
Gotland 1 987 8
Gävleborg 3 212 62
Halland 4 994 200
Jämtland/ Härjedalen 4 634 25
Jönköping 2 935 95
Kalmar 3 501 7
Kronoberg 1 755 195
Norrbotten 2 354 11
Skåne 2 308 20
Stockholm 3 042 470
Sörmland 3 911 125
Uppsala 3 543 65
Värmland 3 052 11
Västerbotten 3 475 116
Västernorrland 2 666 35
Västmanland 3 281 72
Västra Götaland 2 981 205
Örebro 3 270 95
Östergötland 2 422 93
Riket 3 062 183

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.