Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 14 304 741 312 611 5 426 5 464

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 14 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 4 180 467 3 670 43
Dalarna 11 516 1 496 9 908 112
Gotland 1 438 158 1 274 6
Gävleborg 10 423 1 673 8 659 91
Halland 13 642 1 688 11 837 117
Jämtland/ Härjedalen 5 908 601 5 280 27
Jönköping 10 855 1 665 9 106 84
Kalmar 8 248 1 343 6 800 105
Kronoberg 4 587 713 3 827 47
Norrbotten 5 157 1 051 4 100 6
Skåne 33 094 3 921 28 662 511
Stockholm 65 377 9 542 55 084 751
Sörmland 11 440 1 507 9 850 83
Uppsala 13 424 1 949 11 433 42
Värmland 9 908 1 200 8 654 54
Västerbotten 9 525 660 8 810 55
Västernorrland 6 799 1 437 5 330 32
Västmanland 8 985 942 7 960 83
Västra Götaland 44 246 6 340 37 728 178
Örebro 10 748 1 708 9 013 27
Östergötland 11 783 1 409 10 374 0
Övriga 3 458 0 3 447 11
Riket 304 741 41 470 260 806 2 465

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 14. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 14 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 129 12 117 0
Dalarna 97 26 68 3
Gotland 10 5 5 0
Gävleborg 48 20 28 0
Halland 252 81 171 0
Jämtland/ Härjedalen 40 14 18 8
Jönköping 113 41 72 0
Kalmar 16 8 5 3
Kronoberg 198 38 160 0
Norrbotten 32 13 19 0
Skåne 193 87 106 0
Stockholm 2 208 1 100 1 104 4
Sörmland 42 17 25 0
Uppsala 383 44 327 12
Värmland 20 7 13 0
Västerbotten 240 67 165 8
Västernorrland 94 46 48 0
Västmanland 102 52 45 5
Västra Götaland 796 362 402 32
Örebro 46 25 21 0
Östergötland 343 52 289 2
Övriga 24 10 13 1
Riket 5 426 2 127 3 221 78

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 14. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 14 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 2 619 81
Dalarna 3 999 34
Gotland 2 409 17
Gävleborg 3 627 17
Halland 4 086 75
Jämtland/ Härjedalen 4 516 31
Jönköping 2 985 31
Kalmar 3 360 7
Kronoberg 2 277 98
Norrbotten 2 062 13
Skåne 2 402 14
Stockholm 2 750 93
Sörmland 3 845 14
Uppsala 3 498 100
Värmland 3 508 7
Västerbotten 3 505 88
Västernorrland 2 771 38
Västmanland 3 257 37
Västra Götaland 2 564 46
Örebro 3 526 15
Östergötland 2 531 74
Riket 2 951 53

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.