Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 15 330 502 340 603 3 751 3 785

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 15 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 4 745 602 4 090 53
Dalarna 11 489 1 149 10 203 137
Gotland 1 601 191 1 410 0
Gävleborg 10 021 1 271 8 657 93
Halland 13 250 1 472 11 718 60
Jämtland/ Härjedalen 7 791 590 7 154 47
Jönköping 9 761 1 365 8 334 62
Kalmar 9 336 1 327 7 936 73
Kronoberg 5 750 822 4 869 59
Norrbotten 6 037 1 071 4 966 0
Skåne 35 488 3 631 31 423 434
Stockholm 68 989 9 696 58 693 600
Sörmland 11 599 1 288 10 238 73
Uppsala 15 259 1 909 13 303 47
Värmland 10 175 1 093 9 016 66
Västerbotten 11 620 673 10 705 242
Västernorrland 8 353 1 558 6 719 76
Västmanland 9 526 952 8 445 129
Västra Götaland 53 111 6 804 46 092 215
Örebro 10 882 1 496 9 351 35
Östergötland 10 962 2 249 8 712 1
Övriga 4 757 0 4 745 12
Riket 330 502 41 209 286 779 2 514

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 15. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 15 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 121 10 111 0
Dalarna 123 41 82 0
Gotland 11 4 7 0
Gävleborg 68 21 47 0
Halland 119 44 75 0
Jämtland/ Härjedalen 48 10 28 10
Jönköping 98 17 81 0
Kalmar 41 5 36 0
Kronoberg 231 53 178 0
Norrbotten 47 17 30 0
Skåne 215 98 117 0
Stockholm 1 245 645 579 21
Sörmland 32 10 20 2
Uppsala 240 13 225 2
Värmland 35 10 25 0
Västerbotten 147 37 106 4
Västernorrland 67 36 30 1
Västmanland 46 18 26 2
Västra Götaland 385 181 195 9
Örebro 45 19 26 0
Östergötland 379 80 299 0
Övriga 8 3 5 0
Riket 3 751 1 372 2 328 51

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 15. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 15 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 2 973 76
Dalarna 3 990 43
Gotland 2 682 18
Gävleborg 3 487 24
Halland 3 969 36
Jämtland/ Härjedalen 5 956 37
Jönköping 2 685 27
Kalmar 3 804 17
Kronoberg 2 854 115
Norrbotten 2 414 19
Skåne 2 576 16
Stockholm 2 902 52
Sörmland 3 898 11
Uppsala 3 977 63
Värmland 3 603 12
Västerbotten 4 276 54
Västernorrland 3 405 27
Västmanland 3 453 17
Västra Götaland 3 077 22
Örebro 3 570 15
Östergötland 2 355 81
Riket 3 200 36

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.