Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 16 316 107 326 450 3 977 4 037
Vecka 15 330 502 340 603 3 751 3 785
Vecka 14 304 741 312 611 5 426 5 464
Vecka 13 316 261 324 823 18 874 18 905
Vecka 12 329 080 339 921 20 224 20 264

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 16 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 5 336 680 4 583 73
Dalarna 10 386 1 178 9 109 99
Gotland 1 682 142 1 539 1
Gävleborg 9 350 1 056 8 236 58
Halland 11 561 1 087 10 415 59
Jämtland/ Härjedalen 7 093 521 6 533 39
Jönköping 8 979 1 152 7 783 44
Kalmar 9 591 1 188 8 351 52
Kronoberg 5 804 1 004 4 734 66
Norrbotten 5 755 938 4 817 0
Skåne 35 285 3 603 31 461 221
Stockholm 64 799 8 119 54 230 2 450
Sörmland 10 510 1 064 9 382 64
Uppsala 15 625 1 768 13 794 63
Värmland 9 896 982 8 871 43
Västerbotten 11 970 672 10 774 524
Västernorrland 8 619 1 510 7 038 71
Västmanland 9 739 862 8 785 92
Västra Götaland 45 963 5 386 40 384 193
Örebro 10 731 1 239 9 439 53
Östergötland 13 435 2 204 11 194 37
Övriga 3 998 0 3 977 21
Riket 316 107 36 355 275 429 4 323

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 16. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 16 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 193 22 171 0
Dalarna 67 21 45 1
Gotland 12 4 8 0
Gävleborg 77 29 47 1
Halland 56 25 31 0
Jämtland/ Härjedalen 34 13 15 6
Jönköping 105 21 84 0
Kalmar 25 4 20 1
Kronoberg 219 42 177 0
Norrbotten 36 17 19 0
Skåne 220 101 119 0
Stockholm 1228 728 472 28
Sörmland 39 18 21 0
Uppsala 172 31 138 3
Värmland 25 9 16 0
Västerbotten 401 123 271 7
Västernorrland 86 53 33 0
Västmanland 25 8 17 0
Västra Götaland 507 321 177 9
Örebro 47 26 21 0
Östergötland 391 55 336 0
Övriga 12 5 6 1
Riket 3 977 1 676 2 244 57

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 16. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 16 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 3 343 121
Dalarna 3 607 23
Gotland 2 818 20
Gävleborg 3 254 27
Halland 3 463 17
Jämtland/ Härjedalen 5 422 26
Jönköping 2 469 29
Kalmar 3 908 10
Kronoberg 2 881 109
Norrbotten 2 301 14
Skåne 2 561 16
Stockholm 2 726 52
Sörmland 3 532 13
Uppsala 4 072 45
Värmland 3 504 9
Västerbotten 4 405 148
Västernorrland 3 513 35
Västmanland 3 531 9
Västra Götaland 2 663 29
Örebro 3 521 15
Östergötland 2 886 84
Riket 3 061 39

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.