Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 17 336 138 345 625 3 587 3 648

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 16 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 5 358 565 4 747 46
Dalarna 10 287 1 032 9 148 107
Gotland 1 511 87 1 422 2
Gävleborg 9 267 828 8 361 78
Halland 11 615 853 10 659 103
Jämtland/ Härjedalen 6 903 481 6 384 38
Jönköping 9 847 1 201 8 591 55
Kalmar 10 350 1 210 9 072 68
Kronoberg 6 587 1 042 5 486 59
Norrbotten 6 352 926 5 408 18
Skåne 41 292 3 941 37 141 210
Stockholm 69 473 8 501 60 470 502
Sörmland 11 390 1 025 10 299 66
Uppsala 14 511 1 445 12 934 132
Värmland 8 890 812 8 018 60
Västerbotten 12 829 701 12 063 65
Västernorrland 9 077 1 288 7 730 59
Västmanland 9 575 766 8 726 83
Västra Götaland 52 387 5 170 47 000 217
Örebro 11 066 1 209 9 850 7
Östergötland 13 689 2 238 11 451 0
Övriga 3 882 0 3 876 6
Riket 336 138 35 321 298 836 1 981

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 17. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 17 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 156 9 147 0
Dalarna 94 40 54 0
Gotland 8 4 4 0
Gävleborg 72 29 43 0
Halland 37 16 21 0
Jämtland/ Härjedalen 28 7 16 5
Jönköping 104 24 80 0
Kalmar 30 9 19 2
Kronoberg 222 53 169 0
Norrbotten 7 3 4 0
Skåne 246 114 130 2
Stockholm 1088 615 459 14
Sörmland 22 14 8 0
Uppsala 346 23 315 8
Värmland 24 8 16 0
Västerbotten 199 67 128 4
Västernorrland 97 57 40 0
Västmanland 32 13 18 1
Västra Götaland 361 225 127 9
Örebro 35 20 15 0
Östergötland 356 78 278 0
Övriga 23 15 7 1
Riket 3 587 1 443 2 098 46

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 17. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 17 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 3 357 98
Dalarna 3 572 33
Gotland 2 532 13
Gävleborg 3 225 25
Halland 3 479 11
Jämtland/ Härjedalen 5 277 21
Jönköping 2 708 29
Kalmar 4 217 12
Kronoberg 3 269 110
Norrbotten 2 540 3
Skåne 2 997 18
Stockholm 2 923 46
Sörmland 3 828 7
Uppsala 3 782 90
Värmland 3 148 8
Västerbotten 4 721 73
Västernorrland 3 700 40
Västmanland 3 471 12
Västra Götaland 3 035 21
Örebro 3 631 11
Östergötland 2 941 76
Riket 3 255 35

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.