Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-05-05.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 17 20 610 21 824

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-05-05.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 17 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-05-05.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 228 23 205 0
Dalarna 969 123 839 7
Gotland 67 15 52 0
Gävleborg 434 57 377 0
Halland 1 077 109 968 0
Jämtland/ Härjedalen 275 25 237 13
Jönköping 607 68 529 10
Kalmar 308 59 249 0
Kronoberg 448 43 403 2
Norrbotten 719 78 640 1
Skåne 2 200 185 2 010 5
Stockholm 4 482 403 4 060 19
Sörmland 1 032 110 922 0
Uppsala 1 080 158 922 0
Värmland 900 109 781 10
Västerbotten 433 61 369 3
Västernorrland 492 77 415 0
Västmanland 480 62 416 2
Västra Götaland 2 722 220 2 498 4
Örebro 691 127 564 0
Östergötland 667 92 568 7
Övriga 299 0 299 0
Riket 20 610 2 204 18 323 83

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 17. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-05-05.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 17.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 17 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-05-05.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 143
Örebro 226
Västra Götaland 157
Västmanland 173
Västernorrland 201
Västerbotten 158
Värmland 318
Uppsala 278
Sörmland 345
Stockholm 187
Skåne 158
Norrbotten 288
Kronoberg 221
Kalmar 125
Jönköping 166
Jämtland/ Härjedalen 210
Halland 320
Gävleborg 151
Gotland 111
Dalarna 337
Blekinge 143
Riket 199

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-05-05.

Stapeldiagram över antal testade vecka 17 för pågående infektion per region