Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 18 347 224 357 594 3 339 3 415

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 18 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 4 786 464 4 279 43
Dalarna 10 446 914 9 454 78
Gotland 1 379 113 1 263 3
Gävleborg 9 845 946 8 800 99
Halland 11 868 780 10 989 99
Jämtland/ Härjedalen 6 815 510 6 277 28
Jönköping 9 521 1 226 8 246 49
Kalmar 9 902 1 196 8 630 76
Kronoberg 7 053 1 097 5 910 46
Norrbotten 6 550 1 030 5 514 6
Skåne 47 874 3 940 43 658 276
Stockholm 70 674 7 848 62 226 600
Sörmland 10 401 918 9 441 42
Uppsala 14 718 1 331 13 285 102
Värmland 9 217 741 8 433 43
Västerbotten 13 817 704 13 040 73
Västernorrland 8 492 1 093 7 343 56
Västmanland 11 007 1 040 9 865 102
Västra Götaland 53 624 5 043 48 257 324
Örebro 11 689 1 115 10 570 4
Östergötland 13 372 1 884 11 488 0
Övriga 4 174 0 4 155 19
Riket 347 224 33 933 311 123 2 168

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 18. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 18 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 168 12 156 0
Dalarna 47 16 31 0
Gotland 5 2 3 0
Gävleborg 76 25 51 0
Halland 48 18 30 0
Jämtland/ Härjedalen 42 11 24 7
Jönköping 108 30 78 0
Kalmar 35 4 30 1
Kronoberg 212 47 165 0
Norrbotten 69 26 43 0
Skåne 222 119 103 0
Stockholm 981 558 406 17
Sörmland 26 14 10 2
Uppsala 190 19 165 6
Värmland 24 7 17 0
Västerbotten 239 87 143 9
Västernorrland 87 50 37 0
Västmanland 43 25 18 0
Västra Götaland 316 189 115 12
Örebro 39 22 17 0
Östergötland 354 59 295 0
Övriga 8 6 2 0
Riket 3 339 1 346 1 939 54

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 18. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 18 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 2 999 105
Dalarna 3 628 16
Gotland 2 310 8
Gävleborg 3 426 26
Halland 3 555 14
Jämtland/ Härjedalen 5 210 32
Jönköping 2 619 30
Kalmar 4 034 14
Kronoberg 3 501 105
Norrbotten 2 619 28
Skåne 3 475 16
Stockholm 2 973 41
Sörmland 3 496 9
Uppsala 3 836 50
Värmland 3 264 8
Västerbotten 5 085 88
Västernorrland 3 461 35
Västmanland 3 990 16
Västra Götaland 3 107 18
Örebro 3 835 13
Östergötland 2 873 76
Riket 14 967 144

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.