Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 19 280 812 289 971 2 490 2 541

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 19 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 3 334 304 3 012 18
Dalarna 8 540 760 7 711 69
Gotland 1 198 104 1 089 5
Gävleborg 7 796 728 7 010 58
Halland 9 471 516 8 895 60
Jämtland/ Härjedalen 5 418 371 5 026 21
Jönköping 7 109 824 6 255 30
Kalmar 7 082 760 6 259 63
Kronoberg 5 312 835 4 439 38
Norrbotten 5 951 1 011 4 932 8
Skåne 39 887 3 453 36 256 178
Stockholm 57 044 5 786 50 880 378
Sörmland 9 611 761 8 794 56
Uppsala 10 841 897 9 942 2
Värmland 6 932 442 6 461 29
Västerbotten 10 159 525 9 588 46
Västernorrland 6 254 652 5 562 40
Västmanland 8 253 681 7 500 72
Västra Götaland 46 794 4 336 42 235 223
Örebro 9 712 989 8 722 1
Östergötland 10 463 1 456 9 007 0
Övriga 3 651 0 3 638 13
Riket 280 812 26 191 253 213 1 408

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 19. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 19 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 124 13 111 0
Dalarna 43 11 32 0
Gotland 5 2 3 0
Gävleborg 46 16 28 2
Halland 24 11 13 0
Jämtland/ Härjedalen 30 7 11 12
Jönköping 114 32 82 0
Kalmar 26 3 23 0
Kronoberg 136 32 104 0
Norrbotten 14 4 10 0
Skåne 161 82 79 0
Stockholm 803 476 320 7
Sörmland 20 11 7 2
Uppsala 136 13 123 0
Värmland 23 6 17 0
Västerbotten 99 43 52 4
Västernorrland 70 39 31 0
Västmanland 13 2 11 0
Västra Götaland 285 170 107 8
Örebro 28 15 12 1
Östergötland 283 61 222 0
Övriga 7 5 2 0
Riket 2 490 1 054 1 400 36

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 19. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 19 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 2 089 78
Dalarna 2 966 15
Gotland 2 007 8
Gävleborg 2 713 16
Halland 2 837 7
Jämtland/ Härjedalen 4 142 23
Jönköping 1 955 31
Kalmar 2 885 11
Kronoberg 2 637 68
Norrbotten 2 380 6
Skåne 2 895 12
Stockholm 2 400 34
Sörmland 3 230 7
Uppsala 2 825 35
Värmland 2 455 8
Västerbotten 3 739 36
Västernorrland 2 549 29
Västmanland 2 992 5
Västra Götaland 2 711 17
Örebro 3 186 9
Östergötland 2 248 61
Riket 2 719 24

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för p��gående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.