Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-01-19.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 2 503 644 524 135

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-01-19.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 2 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-01-19.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 6 500 1 491 4 907 102
Dalarna 15 864 4 244 11 293 327
Gotland 3 455 1 031 2 417 7
Gävleborg 12 626 4 854 7 529 243
Halland 29 053 7 706 20 763 584
Jämtland/ Härjedalen 12 880 3 243 9 030 607
Jönköping 18 453 5 529 12 686 238
Kalmar 11 535 2 921 8 530 84
Kronoberg 10 144 3 830 6 093 221
Norrbotten 8 999 2 310 6 672 17
Skåne 58 728 22 627 34 723 1 378
Stockholm 107 475 47 431 58 757 1 287
Sörmland 24 055 6 254 17 622 179
Uppsala 19 389 6 623 12 629 137
Värmland 14 845 4 743 9 833 269
Västerbotten 17 939 3 221 14 283 435
Västernorrland 11 995 2 958 8 847 190
Västmanland 19 345 5 919 13 002 424
Västra Götaland 54 111 22 787 31 066 258
Örebro 21 259 6 520 14 733 6
Östergötland 18 141 6 376 11 751 14
Övriga 6 853 0 6 825 28
Riket 503 644 172 618 323 991 7 035

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 2. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-01-19.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 52

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 2 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-01-19.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 3 883
Örebro 6 956
Västra Götaland 3 120
Västmanland 6 980
Västernorrland 4 905
Västerbotten 6 566
Värmland 5 248
Uppsala 4 992
Sörmland 8 034
Stockholm 4 493
Skåne 4 227
Norrbotten 3 605
Kronoberg 5 015
Kalmar 4 689
Jönköping 5 055
Jämtland/ Härjedalen 9 820
Halland 8 628
Gävleborg 4 392
Gotland 5 746
Dalarna 5 515
Blekinge 4 087
Riket 4 852

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-01-19.

Stapeldiagram över antal testade vecka 1 för pågående infektion per region