Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 2 200 844 206 968 33 268 33 348

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 2 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 3 260 634 2 562 64
Dalarna 5 904 557 5 251 96
Gotland 986 92 892 2
Gävleborg 5 792 668 5 123 1
Halland 9 411 1 490 7 909 12
Jämtland/ Härjedalen 3 937 271 3 630 36
Jönköping 6 755 1 084 5 656 15
Kalmar 5 355 794 4 556 5
Kronoberg 3 693 687 2 964 42
Norrbotten 4 462 647 3 793 22
Skåne 31 094 7 152 23 665 277
Stockholm 31 873 3 912 27 712 249
Sörmland 6 483 515 5 937 31
Uppsala 6 331 725 5 601 5
Värmland 4 086 359 3 668 59
Västerbotten 6 534 380 6 112 42
Västernorrland 4 085 661 3 396 28
Västmanland 5 329 603 4 690 36
Västra Götaland 39 120 6 127 32 758 235
Örebro 5 830 644 5 175 11
Östergötland 7 058 1 542 5 513 3
Övriga 3 466 0 3 465 1
Riket 200 844 29 544 170 028 1 272

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 2. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 2 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 163 8 155 0
Dalarna 550 126 424 0
Gotland 17 6 11 0
Gävleborg 281 115 160 6
Halland 979 261 718 0
Jämtland/ Härjedalen 242 41 181 20
Jönköping 646 228 418 0
Kalmar 530 172 352 6
Kronoberg 901 291 610 0
Norrbotten 475 132 343 0
Skåne 1 986 841 1 144 1
Stockholm 18 008 8 168 9 707 133
Sörmland 514 158 351 5
Uppsala 669 194 458 17
Värmland 556 11 543 2
Västerbotten 482 156 326 0
Västernorrland 976 428 548 0
Västmanland 423 169 240 14
Västra Götaland 4 166 1 419 2 673 74
Örebro 435 206 229 0
Östergötland 236 69 167 0
Övriga 33 11 22 0
Riket 33 268 13 210 19 780 278

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 2. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 2 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 945 322
Blekinge 2 043 102
Dalarna 2 050 191
Gotland 1 652 28
Gävleborg 2 015 98
Halland 2 819 293
Jämtland/ Härjedalen 3 010 185
Jönköping 1 858 178
Kalmar 2 182 216
Kronoberg 1 833 447
Norrbotten 1 784 190
Skåne 2 257 144
Stockholm 1 341 758
Sörmland 2 179 173
Uppsala 1 650 174
Värmland 1 447 197
Västerbotten 2 405 177
Västernorrland 1 665 398
Västmanland 1 932 153
Västra Götaland 2 267 241
Örebro 1 913 143
Östergötland 1 516 51

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer, från vecka 27 för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer, vecka 8-26, 2020

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19