Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 20 253 818 262 568 3 019 3 092

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 20 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 763 218 2 524 21
Dalarna 7 620 500 7 072 48
Gotland 1 029 69 959 1
Gävleborg 7 346 486 6 804 56
Halland 8 973 470 8 445 58
Jämtland/ Härjedalen 5 013 287 4 704 22
Jönköping 7 248 697 6 518 33
Kalmar 6 088 523 5 525 40
Kronoberg 4 578 458 4 080 40
Norrbotten 6 218 1 024 5 191 3
Skåne 34 434 2 415 31 918 101
Stockholm 47 333 3 576 43 388 369
Sörmland 7 551 459 7 058 34
Uppsala 9 523 557 8 953 13
Värmland 6 299 334 5 943 22
Västerbotten 10 556 452 10 047 57
Västernorrland 5 227 434 4 767 26
Västmanland 6 867 421 6 396 50
Västra Götaland 49 505 3 644 45 640 221
Örebro 8 901 664 8 237 0
Östergötland 7 533 884 6 649 0
Övriga 3 213 0 3 169 44
Riket 253 818 18 572 233 987 1 259

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 20. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 20 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 169 12 157 0
Dalarna 43 16 27 0
Gotland 6 2 4 0
Gävleborg 53 19 34 0
Halland 25 9 16 0
Jämtland/ Härjedalen 20 10 4 6
Jönköping 112 39 73 0
Kalmar 17 8 6 3
Kronoberg 234 54 180 0
Norrbotten 34 12 22 0
Skåne 214 112 100 2
Stockholm 908 542 349 17
Sörmland 33 15 18 0
Uppsala 165 13 149 3
Värmland 15 6 9 0
Västerbotten 297 115 166 16
Västernorrland 62 31 31 0
Västmanland 24 14 8 2
Västra Götaland 339 185 143 11
Örebro 31 19 12 0
Östergötland 206 47 159 0
Övriga 12 8 3 1
Riket 3 019 1 288 1 670 61

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 20. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 20 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 1 731 106
Dalarna 2 646 15
Gotland 1 724 10
Gävleborg 2 556 18
Halland 2 688 7
Jämtland/ Härjedalen 3 832 15
Jönköping 1 993 31
Kalmar 2 480 7
Kronoberg 2 272 116
Norrbotten 2 486 14
Skåne 2 499 16
Stockholm 1 991 38
Sörmland 2 538 11
Uppsala 2 482 43
Värmland 2 230 5
Västerbotten 3 885 109
Västernorrland 2 130 25
Västmanland 2 489 9
Västra Götaland 2 868 20
Örebro 2 920 10
Östergötland 1 618 44
Riket 2 458 29

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.