Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 21 222 714 229 602 2 859 2 914

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 21 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 483 122 2 348 13
Dalarna 6 589 271 6 287 31
Gotland 860 32 828 0
Gävleborg 6 329 219 6 077 33
Halland 8 987 230 8 719 38
Jämtland/ Härjedalen 4 221 152 4 054 15
Jönköping 7 052 202 6 811 39
Kalmar 4 711 220 4 473 18
Kronoberg 3 907 277 3 607 23
Norrbotten 5 690 391 5 299 0
Skåne 28 981 743 28 187 51
Stockholm 43 055 1 615 41 153 287
Sörmland 7 023 314 6 677 32
Uppsala 8 956 341 8 614 1
Värmland 5 871 223 5 628 20
Västerbotten 9 885 238 9 572 75
Västernorrland 4 336 260 4 060 16
Västmanland 5 806 239 5 528 39
Västra Götaland 42 064 1 142 40 720 202
Örebro 7 519 313 7 205 1
Östergötland 5 470 450 5 020 0
Övriga 2 937 0 2 924 13
Riket 222 732 7 994 213 791 947

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 21. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Data för vecka 21 och 22 har i efterhand (2021-06-23) uppdaterats med utfall för PCR-test. Den tillfälliga nedstängningen av SmiNet innebär en eftersläpning i rapporteringen av positiva prover. En andel prover som egentligen skulle rapporterats under vecka 21 har istället rapporterats under vecka 22.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 21 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 197 25 172 0
Dalarna 43 17 26 0
Gotland 8 4 4 0
Gävleborg 45 19 26 0
Halland 26 8 18 0
Jämtland/ Härjedalen 25 8 13 4
Jönköping 98 33 65 0
Kalmar 85 23 62 0
Kronoberg 230 48 182 0
Norrbotten 34 17 17 0
Skåne 180 78 101 1
Stockholm 815 523 283 9
Sörmland 18 7 11 0
Uppsala 100 9 88 3
Värmland 12 5 7 0
Västerbotten 254 88 154 12
Västernorrland 46 18 28 0
Västmanland 24 10 13 1
Västra Götaland 299 189 98 12
Örebro 27 17 10 0
Östergötland 265 47 217 1
Övriga 28 19 7 2
Riket 2 859 1 212 1 602 45

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 21. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 21 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 1 556 123
Dalarna 2 288 15
Gotland 1 441 13
Gävleborg 2 202 16
Halland 2 692 8
Jämtland/ Härjedalen 3 227 19
Jönköping 1 939 27
Kalmar 1 919 35
Kronoberg 1 939 114
Norrbotten 2 275 14
Skåne 2 103 13
Stockholm 1 811 34
Sörmland 2 360 6
Uppsala 2 334 26
Värmland 2 079 4
Västerbotten 3 638 93
Västernorrland 1 767 19
Västmanland 2 105 9
Västra Götaland 2 436 17
Örebro 2 467 9
Östergötland 1 175 57
Riket 2 156 28

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.