Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-06-09.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 22 15 433 16 173

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-06-09.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 22 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-06-09.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 146 12 132 2
Dalarna 650 89 554 7
Gotland 52 5 47 0
Gävleborg 371 17 354 0
Halland 717 72 645 0
Jämtland/ Härjedalen 142 17 112 13
Jönköping 437 47 387 3
Kalmar 256 27 229 0
Kronoberg 359 25 329 5
Norrbotten 623 44 579 0
Skåne 1 329 90 1 238 1
Stockholm 3 312 289 3 019 4
Sörmland 916 70 840 6
Uppsala 674 72 602 0
Värmland 535 51 484 0
Västerbotten 353 42 310 1
Västernorrland 360 20 338 2
Västmanland 351 29 320 2
Västra Götaland 2 262 222 2 038 2
Örebro 779 68 711 0
Östergötland 563 53 507 3
Övriga 246 0 241 5
Riket 15 433 1 361 14 016 56

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 22. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-06-09.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 22.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 22 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-06-09.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 121
Örebro 255
Västra Götaland 130
Västmanland 127
Västernorrland 147
Västerbotten 129
Värmland 189
Uppsala 174
Sörmland 306
Stockholm 138
Skåne 96
Norrbotten 250
Kronoberg 177
Kalmar 104
Jönköping 120
Jämtland/ Härjedalen 108
Halland 213
Gävleborg 129
Gotland 86
Dalarna 226
Blekinge 92
Riket 149

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-06-09.Stapeldiagram över antal testade vecka 22 för pågående infektion per region