Sminet

Siffror som anger positiva test under vecka 23 kan ha påverkats av nedstängningen av SmiNet. Eftersom nedstängningen gjordes sent i söndags kväll (13/6) är statistiken för vecka 23 däremot ytterst lite påverkad.

Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 23 151 675 156 471 1 840 1 896

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 23 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 795 79 1708 8
Dalarna 4 250 109 4120 21
Gotland 732 13 717 2
Gävleborg 4 029 76 3 934 19
Halland 6 004 110 5 872 22
Jämtland/ Härjedalen 2 380 37 2 328 15
Jönköping 4 888 183 4 687 18
Kalmar 2 962 93 2 849 20
Kronoberg 2 825 126 2 679 20
Norrbotten 3 126 381 2 744 1
Skåne 19 166 551 18 539 76
Stockholm 32 815 607 31 980 228
Sörmland 4 622 77 4536 9
Uppsala 6 036 164 5 866 6
Värmland 6 256 373 5 847 36
Västerbotten 4 904 117 4 765 22
Västernorrland 2 490 85 2 393 12
Västmanland 4 143 97 4 022 24
Västra Götaland 26 570 606 25 770 194
Örebro 4 570 98 4 472 0
Östergötland 4 072 134 3 938 0
Övriga 3 040 0 3 029 11
Riket 151 675 4 116 146 795 764

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 23. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram som visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 23 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 0 0 0 0
Dalarna 46 17 28 1
Gotland 5 3 2 0
Gävleborg 24 15 9 0
Halland 15 6 9 0
Jämtland/ Härjedalen 15 5 9 1
Jönköping 64 27 37 0
Kalmar 25 8 17 0
Kronoberg 187 55 132 0
Norrbotten 30 18 12 0
Skåne 113 59 54 0
Stockholm 618 417 194 7
Sörmland 22 16 6 0
Uppsala 76 6 69 1
Värmland 21 11 9 1
Västerbotten 35 21 14 0
Västernorrland 36 13 23 0
Västmanland 18 12 6 0
Västra Götaland 264 198 55 11
Örebro 28 21 7 0
Östergötland 194 37 157 0
Övriga 4 2 2 0
Riket 1840 967 851 22

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 23. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 23 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 1 125 0
Dalarna 1 476 16
Gotland 1 226 8
Gävleborg 1 402 8
Halland 1 798 4
Jämtland/ Härjedalen 1 819 11
Jönköping 1 344 18
Kalmar 1 207 10
Kronoberg 1 402 93
Norrbotten 1 250 12
Skåne 1 391 8
Stockholm 1 380 26
Sörmland 1 553 7
Uppsala 1 573 20
Värmland 2 215 7
Västerbotten 1 805 13
Västernorrland 1 015 15
Västmanland 1 502 7
Västra Götaland 1 540 15
Örebro 1 499 9
Östergötland 875 42
Riket 1 469 18

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.