Sminet

Databasen SmiNet var från 13 till 16 juni 2021 tillfälligt stängd av säkerhetsskäl. På grund av nedstängningen av databasen saknas i dagsläget tillförlitliga uppgifter om antalet positiva individer under vecka 24. Därför redovisas inga utfall för PCR-testen denna vecka.

Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda test
vecka 24 146 391 151 115 1 695 1 751

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 24 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2132 - - -
Dalarna 4599 - - -
Gotland 645 - - -
Gävleborg 4281 - - -
Halland 5940 - - -
Jämtland/Härjedalen 2392 - - -
Jönköping 5054 - - -
Kalmar 3006 - - -
Kronoberg 3003 - - -
Norrbotten 3643 - - -
Skåne 16760 - - -
Stockholm 32080 - - -
Sörmland 4286 - - -
Uppsala 6191 - - -
Värmland 6367 - - -
Västerbotten 4443 - - -
Västernorrland 2675 - - -
Västmanland 4211 - - -
Västra Götaland 24497 - - -
Örebro 4329 - - -
Östergötland 4111 - - -
Övriga 1746 - - -
Riket 146 391 - - -

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 24. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Denna vecka utgår figur 3 eftersom det inte finns några tillgängliga data för utfall.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 24 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 0 0 0 0
Dalarna 29 12 17 0
Gotland 4 3 1 0
Gävleborg 26 18 8 0
Halland 11 5 6 0
Jämtland/Härjedalen 21 11 4 6
Jönköping 49 26 23 0
Kalmar 11 4 7 0
Kronoberg 191 44 147 0
Norrbotten 28 21 7 0
Skåne 110 45 65 0
Stockholm 599 439 153 7
Sörmland 12 10 2 0
Uppsala 64 3 61 0
Värmland 10 5 5 0
Västerbotten 15 10 5 0
Västernorrland 47 19 28 0
Västmanland 14 4 10 0
Västra Götaland 203 136 57 10
Örebro 22 13 9 0
Östergötland 219 30 189 0
Övriga 10 9 1 0
Riket 1695 867 805 23

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 24. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 24 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Östergötland 883 47
Örebro 1 420 7
Västra Götaland 1 419 12
Västmanland 1 527 5
Västernorrland 1 090 19
Västerbotten 1 635 6
Värmland 2 254 4
Uppsala 1 613 17
Sörmland 1 440 4
Stockholm 1 350 25
Skåne 1 216 8
Norrbotten 1 457 11
Kronoberg 1 491 95
Kalmar 1 225 4
Jönköping 1 390 13
Jämtland/Härjedalen 1 829 16
Halland 1 779 3
Gävleborg 1 490 9
Gotland 1 081 7
Dalarna 1 597 10
Blekinge 1 336 0
Riket 1 417 16

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.