Sminet

Databasen SmiNet var tillfälligt stängd under helgen vecka 26 och på grund av detta saknas i dagsläget tillförlitliga uppgifter om antalet positiva testade individer under vecka 26. Därför redovisas inga utfall för PCR-testen denna vecka.

Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda test
vecka 25 103 217 106 211 1 280 1 313

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 25 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 336 - - -
Dalarna 3 273 - - -
Gotland 450 - - -
Gävleborg 3 291 - - -
Halland 4 253 - - -
Jämtland/Härjedalen 1 727 - - -
Jönköping 3 500 - - -
Kalmar 2 099 - - -
Kronoberg 1 824 - - -
Norrbotten 3 126 - - -
Skåne 11 024 - - -
Stockholm 22 034 - - -
Sörmland 3 068 - - -
Uppsala 4 240 - - -
Värmland 3 954 - - -
Västerbotten 3 673 - - -
Västernorrland 1 950 - - -
Västmanland 3 029 - - -
Västra Götaland 19 729 - - -
Örebro 3 526 - - -
Östergötland 2 703 - - -
Övriga 2 402 - - -
Riket 106 211 - - -

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 25. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Denna vecka utgår figur 3 eftersom det inte finns några tillgängliga data för utfall.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 25 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge - - - -
Dalarna 33 16 16 1
Gotland 2 0 2 0
Gävleborg 23 5 18 0
Halland 10 1 9 0
Jämtland/Härjedalen 8 4 2 2
Jönköping 24 6 18 0
Kalmar 5 1 4 0
Kronoberg 134 28 106 0
Norrbotten 14 6 8 0
Skåne 77 39 37 1
Stockholm 519 411 105 3
Sörmland 21 13 8 0
Uppsala 5 5 0 0
Värmland 19 8 9 2
Västerbotten 15 12 3 0
Västernorrland 38 18 20 0
Västmanland 12 10 2 0
Västra Götaland 160 106 47 7
Örebro 18 18 0 0
Östergötland 138 15 123 0
Övriga 5 5 0 0
Riket 1 280 727 537 16

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 25. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 25 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionBefolkningsmängdNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Östergötland 465 495 581 30
Örebro 304 805 1 035 6
Västra Götaland 1 725 881 1 081 9
Västmanland 275 845 1 050 4
Västernorrland 245 347 792 15
Västerbotten 271 736 1 345 6
Värmland 282 414 1 325 7
Uppsala 383 713 1 068 1
Sörmland 297 540 983 7
Stockholm 2 377 081 917 22
Skåne 1 377 827 795 6
Norrbotten 250 093 1 158 6
Kronoberg 201 469 892 67
Kalmar 245 446 853 2
Jönköping 363 599 936 7
Jämtland/Härjedalen 130 810 1 310 6
Halland 333 848 1 274 3
Gävleborg 287 382 1 112 8
Gotland 59 686 739 3
Dalarna 287 966 1 110 11
Blekinge 159 606 826 0
Riket 10 327 589 999 12

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.