Sminet

Databasen SmiNet var tillfälligt stängd under helgen vecka 26 och på grund av detta saknas i dagsläget tillförlitliga uppgifter om antalet positiva testade individer under vecka 26. Därför redovisas inga utfall för PCR-testen denna vecka.

Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda test
vecka 26 102 463 105 347 1 220 1 244

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 26 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 416 - - -
Dalarna 2 929 - - -
Gotland 470 - - -
Gävleborg 3 268 - - -
Halland 4 727 - - -
Jämtland/Härjedalen 1 553 - - -
Jönköping 3 437 - - -
Kalmar 2 193 - - -
Kronoberg 1 804 - - -
Norrbotten 2 235 - - -
Skåne 11 040 - - -
Stockholm 22 554 - - -
Sörmland 3 042 - - -
Uppsala 4 391 - - -
Värmland 3 198 - - -
Västerbotten 3 202 - - -
Västernorrland 2 111 - - -
Västmanland 2 662 - - -
Västra Götaland 17 816 - - -
Örebro 2 962 - - -
Östergötland 2 795 - - -
Övriga 2 658 - - -
Riket 102 463 - - -

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 26. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Denna vecka utgår figur 3 eftersom det inte finns några tillgängliga data för utfall.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 26 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge - - - -
Dalarna 38 22 15 1
Gotland - - - -
Gävleborg 25 6 19 0
Halland 17 12 5 0
Jämtland/Härjedalen 11 2 9 0
Jönköping 23 10 13 0
Kalmar 8 4 4 0
Kronoberg 149 37 112 0
Norrbotten 16 14 2 0
Skåne 81 42 39 0
Stockholm 394 303 85 6
Sörmland 22 19 3 0
Uppsala 122 9 111 2
Värmland 22 9 12 1
Västerbotten 15 11 3 1
Västernorrland 27 6 21 0
Västmanland 10 8 2 0
Västra Götaland 106 68 34 4
Örebro 7 3 4 0
Östergötland 120 24 96 0
Övriga 7 3 4 0
Riket 1 220 612 593 15

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 26. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 26 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Östergötland 600 26
Örebro 972 2
Västra Götaland 1032 6
Västmanland 965 4
Västernorrland 860 11
Västerbotten 1178 6
Värmland 1132 8
Uppsala 1144 32
Sörmland 1022 7
Stockholm 949 17
Skåne 801 6
Norrbotten 894 6
Kronoberg 895 74
Kalmar 893 3
Jönköping 945 6
Jämtland/Härjedalen 1187 8
Halland 1416 5
Gävleborg 1137 9
Gotland 787 0
Dalarna 1017 13
Blekinge 887 0
Riket 992 12

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.